top of page

Čím vyššie, tým lepšie!

Updated: Nov 8, 2018


Pud sebazáchovy s otáznikom, ale odhodlanie stopercentné! Autistické deti majú v rôznej miere zaostávajúcu hrubú motoriku. Napríklad u nás síce nie je problém lezenie, ale na trojkolku či bicykel sa neposadí. Teda, posadí, ale po krátkom pokuse pedálovať by pristala na osobného ťahača. Celkom ju baví kolobežka, ale tiež len chvíľu. Loptové hry - nula bodov. Naša dcéra je jednoznačne prechádzkový typ. Lesy, kopce, hrady, vyhliadky. Ale napríklad poznám chlapcov, ktorí napriek diagnóze bicyklujú či hrajú golf. Odlišnosti v hrubej motorike spoznať aj podľa obyčajnej chôdze. Deti často nohy zvláštne zakladajú, priam čaptajú. Takisto môžu chodiť neprimerane rýchlo alebo pomaly. Ich chôdza sa môže javiť ťažkopádna, ale takisto u mnohých vidíme neustále poskakovanie či tzv. špičkovanie. Paleta široká, veď ako inak?!


Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page